Cookies Prohlížením webu souhlasíte s použitím  cookies.
OK

Osobní údaje

Vaše osobní data jsou v bezpečí

Víme, jak důležité je dbát na bezpečnost osobních informací. K vašim údajům se chováme zodpovědně a nakládáme s nimi v souladu s nařízením GDPR. Na této stránce najdete přehled o tom, jak osobní údaje zpracováváme a také vždy aktuální znění dokumentů, které se této problematiky týkají. Pokud vás zajímají další podrobnosti, můžete nás kontaktovat na info@mentedy.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Dbáme na ochranu soukromí uživatelů platformy Mentedy, jejichž osobní údaje zpracováváme v souvislosti se svou činností. Osobní údaje jsou zpracovávány plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy a činíme vše pro to, aby osobní údaje byly dostatečně zabezpečeny a chráněny před zneužitím.

Účelem tohoto dokumentu je informovat Uživatele platformy Mentedy (dále jen „Uživatelé platformy“) o tom, pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovávány, komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, jaké jsou lhůty pro jejich uchovávání, a jaká jsou práva Uživatelů platformy v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů. Tento dokument je dostupný v rámci uživatelského rozhraní platformy Mentedy a na internetových stránkách platformy Mentedy (https://www.mentedy.cz/osobni-udaje.php).

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů Uživatelů platformy je tým Mentedy - IČO: 03499642, David Jambor zapsán v živnostenském rejstříku MÚ Nové Město na Moravě a IČO: 08045526, Lukáš Vencálek zapsán v živnostenském rejstříku ŽÚ Žďár nad Sázavou (dále jen „Tým Mentedy“). Uživatelé platformy se na správce mohou kdykoli obrátit prostřednictvím e-mailové adresy info@mentedy.cz

2. Účely zpracování osobních údajů

A) Poskytování služeb: Za účelem splnění našich závazků vůči vám na základě Obchodních podmínek. To zahrnuje povinnost spojit vás jako mentora s menteem nebo vás jako menteeho s mentorem. Za účelem zaslání platebních informací pro menteeho vaším jménem a s vaším bankovním účtem. Za účelem zasílání oznámení podle vašich preferencí. Za tímto účelem můžeme vaše data, která jste nám poskytli nebo poskytnete v budoucnu, uchovávat a používat na platformě Mentedy.

B) K zasílání newsletteru: Občas vám zašleme informační bulletin o našich službách, abychom splnili vaši objednávku, pokud jste se přihlásili k odběru novinek. Pokud jste se zaregistrovali na webových stránkách a neodmítli jste dostávat informační bulletiny o našich službách, můžeme vám příležitostně zasílat takový zpravodaj, protože je to náš oprávněný zájem. Informační bulletiny můžete kdykoli odmítnout, jak je popsáno níže. Pokud se vás výslovně zeptáme, zda chcete dostávat náš informační bulletin a nepotvrzujete svůj zájem, bereme to jako odmítnutí zpracování a nebudeme vám zasílat informační bulletiny.

C) Za účelem propagace vašich služeb: Abychom mohli spojit vás jako mentora s větším počtem potencionálních zákazníků jako mentee. Za tímto účelem můžeme vaše data, která jste nám poskytli nebo poskytnete v budoucnu na naší platformě Mentedy, propagovat na sociálních sítích, PPC reklamách nebo jiných internetových mediích.

D) K ochraně našich práv: Jedná se zejména o případy, kdy (uživatel) mentor nebo mentee zruší profil. Můžeme si v každém případě ponechat vaše data, která jsou nezbytná pro uplatnění našich práv. Potřebujeme vědět, že mentor nebo mentee byl zaregistrován nebo projevil zájem se zaregistrovat. Takový účel je naším oprávněným zájmem a můžeme použít vaše informace, které jste nám poskytli nebo v budoucnu poskytnete během jednání o používání naší platformy. Konkrétně mohou data obsahovat vaše jméno, kontaktní údaje a informace o procesu registrace nebo o používání naší aplikace.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Data zmíněna v odstavci A jsou uchovávána po dobu vaší registrace na platformě Mentedy.
Data zmíněna v odstavci B jsou uchovávána, dokud se neodhlásíte z newsletteru.
Data zmíněna v odstavci C jsou uchovávána, dokud bude trvat legitimní zájem.

Vaše práva

Právní předpisy o ochraně osobních údajů vám zaručují různá práva v oblasti ochrany osobních údajů. V rozsahu zaručeném právními předpisy o ochraně osobních údajů - zejména GDPR - můžete požádat o přístup k vašim údajům (informace o tom, jaké vaše konkrétní údaje uchováváme a jak s nimi pracujeme). Můžete také požádat o omezení zpracování vašich dat (což znamená, že data neodstraňujeme, ale nebudeme s nimi pracovat). Můžete požádat o vymazání a opravu dat (vždy, jsou-li splněny zákonné podmínky). Také máte právo vznést námitky proti zpracování dat a můžete uplatnit své právo na přenositelnost dat. Chcete-li uplatnit některá z těchto práv, kontaktujte nás prostřednictvím emailu na adresu info@mentedy.cz a my vám rádi pomůžeme uplatnit vaše práva.

Námitky proti zpracovávání

Pokud nesouhlasíte s použitím vašich údajů k zasílání zpravodajů, můžete je odmítnout. Nejjednodušší je použít odkaz, který je v každém informačním bulletinu, nebo nám můžete zaslat námitku e-mailem. Pokud takové zpracování odmítnete, přestaneme vám zasílat informační bulletiny. Můžete také odmítnout další zpracování na základě oprávněného zájmu a zpracování omezíme.